Om ForskarFredag

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

ForskarFredag skapar mötesplatser och dialog mellan forskare och allmänhet, visar vad vetenskap är, hur forskning går till och hur roligt, spännande och vardagsnära forskning kan vara. Vi vill utmana stereotypa föreställningar om forskare och berätta om hur det egentligen är att jobba som forskare. Vi vill ge unga nya förebilder och inspirera till högre utbildning och en forskarkarriär.

ForskarFredag är den sista fredagen och lördagen i september. I år arrangeras ForskarFredag från den 26 september till den 1 oktober.

Temat för ForskarFredag 2022 är ”En bättre och friskare värld” som tar avstamp i EU:s fem mission-områden.

Alla forskningsområden är välkomna och vi ser gärna tvärvetenskapliga aktiviteter som visar hur forskning har betydelse för vårt vardagsliv och för samhället.

Besökare och forskare möts genom experiment, workshops, prova-på-aktiviteter, guidade visningar i forskningsmiljöer, shower, tävlingar, samtal, utställningar, science cafés och mycket mer. Målgruppen är den breda allmänheten med en särskild inriktning mot barn och unga.

Lokala aktiviteter arrangeras av högskolor, universitet, science centers, forskningscenter, museum, arkiv, kommuner, regionförbund, science parks, och många fler aktörer. ForskarFredag är ett bra tillfälle att visa upp den spännande forskningen som pågår hos er, för en lokal, och nationell publik!

Så här såg ForskarFredag 2021 ut:

  • Över 150 aktiviteter på plats och online. Läs mer om vad som hände här.
  • 350 medverkande forskare och doktorander
  • 27 000 deltagare i alla åldrar från fler än 70 % av Sveriges kommuner.
  • 1 700 elever och 500 privatpersoner anmälde sig till att delta i experimentet. Totalt inkom mätningar från 1 200 och lägenheter runt om i Sverige.

ForskarFredag samordnas nationellt av föreningen Vetenskap & Allmänhet sedan 2006 och är en del av den europeiska vetenskapsfestivalen European Researchers’ Night.

ForskarFredag vill:

  • Visa upp forskning och innovation som bedrivs i hela Sverige, inom alla forskningsområden och discipliner,
  • Skapa mötesplatser och öka dialogen mellan forskare och alla som är nyfikna på forskning och innovation,
  • Stimulera intresset för högre utbildning, forskning och innovation hos unga,
  • Visa vad vetenskap är, hur forskning går till och hur det är att jobba som forskare,
  • Visa på forskningens och innovationernas betydelse i vardagen och för samhället.

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Hur de arbetar och vad en forskare hade kunnat arbeta med. Samt hur en dag i en forskares liv kan se ut.

Deltagare om aktiviteten ”Låna en forskare”, Jönköping, ForskarFredag 2021

Spännande och lärorikt både för oss lärare och elever. Alltid roligt att möta kunniga människor inom områden där jag själv inte känner mig så kunnig.

Lärare, åk 2 Sundsvall

Låta elever se och höra forskare (och de också är ”vanliga” människor…)

Lärare, Falun

Jag fick inspiration att fortsätta med populärvetenskapliga presentationer i framtiden.

Forskare, Lund

Jag lärde mig massor och tack vare kloka frågor från nyfikna studenter fick jag verkligen klura på olika aspekter av min forskning och mitt material som jag inte alltid reflekterar över. Jätteroligt!

Forskare som deltog i Låna en forskare

ForskarFredag 2022Vetenskapsfestivalen ForskarFredag skapar dialog mellan forskare och allmänhet. Delta och upptäck hur spännande forskning är. I år arrangeras ForskarFredag den 26/9- 1/10-2022 på ett 30-tal orter runt om i landet. Alltid kostnadsfritt!

ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Medborgarforska för miljön

Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Julia Brink

Tel 073-705 73 21

[email protected]

En kommentar om “Om ForskarFredag