ForskarFredag Västervik

Docent Thomas Andrén (t v i bild), Södertörns Högskola. ForskarFredag i Västervik 2021, på temat Leva vid vatten – från forntid till nutid - hur strandförskjutningen påverkat människorna över tid och vilka utmaningar det för med sig när man ska leva vid vatten. Foto: Västerviks museum

ForskarFredag 2022

Snart kommer du att kunna se vad som händer under ForskarFredag i höst. Programmet fylls på juli-september. Välkommen tillbaka!

Kontakt:

Veronica Palm
[email protected]

Västerviks museum

ForskarFredag 2022Vetenskapsfestivalen ForskarFredag skapar dialog mellan forskare och allmänhet. Delta och upptäck hur spännande forskning är. I år arrangeras ForskarFredag den 26/9- 1/10-2022 på ett 30-tal orter runt om i landet. Alltid kostnadsfritt!

ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Medborgarforska för miljön

Kontakt

ForskarFredag

[email protected]